pijl

visie

Het FUNdament is een kenniscentrum gericht op consuminderen en besparen. Alle activiteiten, workshops en bijeenkomsten zijn gericht op hergebruik, repareren of spullen een tweede leven geven.

De kracht van Het Fundament is de gemengde samenstelling van de deelnemers. De activiteiten die vanuit het Fundament worden aangeboden zijn aantrekkelijk én toegankelijk voor een brede groep. Graag verwelkomen wij iedereen die geïnteresseerd is in biologisch tuinieren en van zuinig leven een creatieve sport maakt.

In Het FUNdament “mag je er zijn”, geen beoordeling en veroordeling maar onvoorwaardelijk stimuleren en ondersteunen wanneer iemand nieuwe wegen in wil slaan. Maar ook: deelnemen is gratis maar niet voor niets; als tegenprestatie wordt gevraagd als vrijwilliger een bijdrage te gaan leveren. 

Op het gebied van (primaire) hulpverlening zijn er reeds talloze initiatieven in de stad. Een belangrijk nevendoel is de samenwerking met andere hulpverleningsinitiatieven om zo de efficiëntie van het totaalaanbod mede te versterken. Daartoe zijn wij aangesloten bij een bestaande infrastructuur namelijk: Financieel Fit Den Helder.