pijl

Wat is Fundament?

Mensen met financiële problemen doen uit schaamte of geldgebrek vaak niet meer mee in de samenleving. Buiten die samenleving verdampt hun laatste restje power en zelfvertrouwen.

Om hun eigen kracht en vertrouwen weer terug te krijgen en het inzicht dat ze hun leven weer zinvol in kunnen vullen, is iemand nodig die niet hun zwakte maar hun volwaardig mens zijn benadrukt. In het huis “mag je er zijn”, wordt men niet veroordeeld maar krijgt men steun als men nieuwe wegen in wil slaan.

De medewerkers en vrijwilligers in Fundament nemen de tijd om aandachtig te luisteren naar de (vaak complexe) problemen. Zij accepteren die mens met z’n problemen onvoorwaardelijk en bieden die mens ruimte om zich weer volwaardig mens te voelen. Dit biedt een opening voor wensen en verandering.

In Fundament

  1. Is middels kosteloze trainingen (consuminderkringen) aandacht voor financiële, consumptieve gedragsverandering in combi met een gezonde levensstijl;
  2. Ligt de focus op stressvermindering;
  3. Is een luisterend oor met aandacht voor preventie en vroegsignalering;
  4. Geldt: alles is gratis, maar men krijgt het niet voor niets;
  5. Werkt men aan versterking van het eigen netwerk en eigen regie door (als tegenprestatie) vrijwilligerswerk, cursussen, training of stages te doen.
  6. Door zelf energie te geven, doen mensen positieve ervaring op
  7. Wordt consuminderen en energiebesparing en alles wat hier mee samenhangt gepromoot en nagestreefd, onder meer door energiecoaches op te leiden
  8. Krijgen mensen actieve hulp om hun weg te vinden naar bv. schuldhulpverlening en andere professionele hulpverleningsinstanties.

Ambitie

De ambitie is armoedeproblematiek met 20% terug te dringen. Cruciaal voor succes is de noodzakelijke inbreng van financiële middelen en de wil tot samenwerking met Fundament. Hier uitsluitsel over krijgen is de eerste te nemen stap alvorens definitieve ontwikkeling plaats gaat vinden. Het streven is erop gericht het centrum Fundament Den Helder medio maart 2020 open te laten gaan.

Fundament Den Helder